nová povinnosť zamestnávateľov

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

na stránke úradu verejného zdravotníctva nájdete aj formulár aj bližšie informácie.

link: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143