OSVEDČENIA

Každý kto chce robiť Bezpečnostného či Požiarneho technika musí absolvovať prípravu a úspešne zvládnuť neľahké skúšky pred komisiou z Inšpektorátu práce alebo v druhom prípade pred komisiou Krajského riaditeľstva záchranného a hasičského zboru. Tieto som úspešne zvládla a tým sa moja práca len začína. Neustále sledovanie zákonov a vyhlášok, obnovovanie vedomostí a rozširovanie svojich schopností a znalostí len prispeje k profesionálnosti každého technika.
 Pre získanie osvedčenia Autorizovaného bezpečnostného technika a teda aj rozšírenie svojej pôsobnosti musí bezpečnostný technik mať prax v obore 2 roky a úspešne spraviť ďalšie skúšky.

Kým si uzavriete zmluvu s bezpečnostným technikom alebo požiarnym technikom vypýtajte si jeho osvedčenia a skontrolujte si ich platnosť.

A od 5.12.2018 som autorizovaný bezpečnostný technik.