Zriaďujete predajňu?

Toľko kadejakých vybavovačiek a inej práce že si ani nevšimnete úplne prvý detail na ktorý ste sa mali pozrieť už pri podpisovaní nájomnej zmluvy. Informácia o tom kto je zodpovedný za požiarnu ochranu, väčšinou je to nenápadne spomenuté jednou vetou tak aby sa tejto povinnosti prenajímateľ zbavil. Ak nebol taký šikovný a nespomenul to vôbec je za to zodpovedný on ale inak je všetko na vašich pleciach. Máte zariadené, upratané, všetko nachystané na otvorenie no ešte zavolajte technika požiarnej ochrany. Pozrie si priestor, určí koľko a akých hasiacich prístrojov je zapotreby. Väčšinou na skoro všetko sa dajú použiť práškové hasiace a aby ho v prípade potreby vedela použiť aj menšia predavačka je 6 kilový tak akurát dosť. Môže žiadať od majiteľa iné doklady (napr. projektovú dokumentáciu stavby), ale to teraz necháme tak, sa vás netýka. Vypracuje pre vás, požiarnu identifikačnú kartu, označí únikový východ, ohlasovňu požiarov, spraví evakuačný plán, požiarne poplachové smernice a zavedie požiarnu knihu. Do požiarnej knihy sa zapisujú všetky prehliadky, ktoré sa musia robiť každé 3 mesiace. Píšu sa tam aj školenia zamestnancov ktoré sa musí spraviť pred nástupom do práce a potom opakovane každých 24 mesiacov. Každých 24 mesiacov sa musí skontrolovať aj ten práškový hasiaci prístroj, niektoré firmy si ale môžu napísať aj kontrolu každých 12 mesiacov.

Ak začínate rovno vo veľkom alebo máte zvýšené nebezpečenstvo požiaru vyplývajúce z druhu predaja je toho trocha viac. To by bolo na ďalší článok.

Tak začnite úspešne a hlavu hore, s dobrým technikom sa všetko spraví "samo".

Lucia