Hasiace prístroje

Od každého výrobcu je potrebné mať zvlášť povolenie na odbornú kontrolu hasiacich prístrojov.

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z. hovorí o nutnosti pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov : § 21 prenosných raz za 24 mesiacov a pojazdných raz za 12 mesiacov ak ide o  pojazdný hasiaci prístroj CO2 a ak samozrejme výrobca neurčí kratšiu lehotu kontroly hasiaceho prístroja. Bohužiaľ o kontrole hasiacich prístrojov hovorí aj vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. v § 13 kde píše že prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly raz za 12 mesiacov. Čo je sporné s predchádzajúcou vyhláškou. Tak moja rada znie dobre si prečítajte informáciu od výrobcu a  ak jasne nedefinuje lehotu kontroly zakúpeného hasiaceho prístroja a  odvoláva sa na vyhlášku /treba pozrieť ktorú/ alebo to veľmi radi píšu len ako kontrola podľa osobitného predpisu tak je lepšie aj v záujme Vašej bezpečnosti kontrolovať ho raz za 12 mesiacov. Veď človek nikdy nevie kedy ho bude musieť použiť tak nech je pripravený a funkčný.

Viem zabezpečiť odbornú kontrolu na hasiace prístroje a hydranty od nasledujúcich výrobcov: