Hasiace prístroje

Od každého výrobcu je potrebné mať zvlášť povolenie na odbornú kontrolu hasiacich prístrojov.

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z. hovorí o nutnosti pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov : § 21 prenosných raz za 24 mesiacov a pojazdných raz za 12 mesiacov ak ide o  pojazdný hasiaci prístroj CO2 a ak samozrejme výrobca neurčí kratšiu lehotu kontroly hasiaceho prístroja. Bohužiaľ o kontrole hasiacich prístrojov hovorí aj vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. v § 13 kde píše že prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly raz za 12 mesiacov. Čo je sporné s predchádzajúcou vyhláškou. Tak moja rada znie dobre si prečítajte informáciu od výrobcu a  ak jasne nedefinuje lehotu kontroly zakúpeného hasiaceho prístroja a  odvoláva sa na vyhlášku /treba pozrieť ktorú/ alebo to veľmi radi píšu len ako kontrola podľa osobitného predpisu tak je lepšie aj v záujme Vašej bezpečnosti kontrolovať ho raz za 12 mesiacov. Veď človek nikdy nevie kedy ho bude musieť použiť tak nech je pripravený a funkčný.

Viem zabezpečiť odbornú kontrolu na hasiace prístroje a hydranty od nasledujúcich výrobcov:

Kodreta Štefanov s.r.o. :

práškové - PR1e (1 kg), PR2e (2 kg), PR6Te (6 kg)

CO2 - S2KTe (2 kg), S5KTe (5 kg)

vodné - V9Tp (9 lit.)

penové - VP9TNC (9 lit.)

pojazdný práškový P50Te (50 kg), pojazdný penový VP50Te (45 l vody +penidlo), pojazdný CO2: S2x10T (2 x 10 kg), S1x30 (30 kg), S2x30 (2x 30kg).

TEPOSTOP s.r.o. :

práškové - PG1LE (1 kg), PG2LE (2kg), PG2LE-Super (2kg), PG4LE (4kg), PG6LE (6 kg), PG6LE-SUPER (6 kg), PG6LEc (6 kg), pojazdný práškový P50Te (50 kg)

plynové s čistou hasiacou látkou: CA2LE, CA4LE, CA6LE

vodné - V9LE, V9LEc

penový - PP6LE

Snehový - S2KTe, S5H

pojazdný penový (prístroj na báze vody) - VP50 Te

pojazdný CO2 - S30

HASTEX s.r.o. :

Prenosné a pojazdné práškové h.p. - PR1, PR2, P6T, PG4Le, P50Te

Prenosné a pojazdné h.p. CO2 - S2KTe, S5KTe, S2x10, S1x30, S2x30...

vodné - V9Ti.

penové - VP6 TNC, VP9 TNC

s čistým hasivom Fe-36 - CA2Le, CA4Le, CA6Le

PYROKONTROL SLOVAKIA s.r.o. :

Stabilné hasiace zariadenia

Vodné Sprinklerové a Drenčerové

Plynové stabilné hasiace zariadenia typu: KD 200 (FM 200), KD 1230 (Novec), Novec PanelSafe, PermaSafe, Argonite, CO2

Penové hasiace zariadenia

Vodná hmla

APOLDA spol. s r.o.,

Yuyao Orient Fire Safety - ČĽR

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.,

Neuruppin CZ s.r.o.,

Červinka - Czech Republic s.r.o.,

VÍTKOVICE HTB a.s.