Bezpečnosť
je prvoradá

Práve vám prišiel “pozdrav” z inšpektorátu práce alebo od hasičov, prídu na kontrolu. Za dva týždne (možno skôr) sú u vás. Zamrazilo vás? Vidíte pred očami tú mastnú pokutu, alebo ste v kľude, pretože máte všetko v poriadku? Viem, že podnikanie so sebou prináša veľa zodpovednosti a povinností.

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Požiarna
ochrana
Koordinátor
na stavbe

Desiatky
spokojných
klientov