Základný balíček dokumentácie BOZP

ZÁKLADNÝ BALÍČEK DOKUMENTÁCIE BOZP

Pre koho je určený:

Každý zamestnávateľ by mal mať vypracovanú minimálne dokumentáciu uvedenú v tomto balíčku.

Úplne postačujúca je pre zamestnávateľov v bezrizikových odvetviach a malých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú menej ako 11 zamestnancov, ako napr.: účtovnícke a ekonomické firmy, rôzne administratívne povolania – finančný sektor, personálne odvetvie,  reklamné agentúry, marketingové agentúry, poštové služby, IT firmy, malé knižnice, galérie, múzeá, pre predavačov v malých prevádzkach, cestovné kancelárie a pod.

Čo obsahuje základný balíček:

Obsahuje smernice, ktoré zamestnávateľovi aj zamestnancom pomôžu pri plnení opatrení bezpečnosti pri práci. Na základe týchto smerníc bude zamestnávateľ oboznámený so všetkými povinnosťami týkajúcich sa BOZP a bude mať praktický návod, ako riešiť problematiku BOZP vo firme. Smernice zostávajú v platnosti po dobu platnosti uvedených zákonov a vyhlášok, ktoré budú citovať.

 • Smernica BOZP,
 • Smernica o posúdení rizík,
 • Smernica prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • Smernica o pracovných úrazoch,
 • Smernica pre záťaž teplom a chladom,
 • Smernica pre prácu s počítačom,
 • Smernica pre prácu s bremenami,
 • Smernica o zákaze fajčenia,
 • Smernica o zákaze alkoholu,
 • Smernica pre práce zakázané ženám a mladistvým zamestnancom,
 • Smernica o značeniach na pracovisku,
 • Traumatologický plán.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 11 zamestnancov sú povinní raz ročne vypracovať koncepciu politiky BOZP. Koncepciu politiky je možné si objednať k balíčku osobitne. Koncepcia politiky obsahuje ciele a povinnosti, ktoré má zamestnávateľ dodržiavať, spolu s lehotami kontrol a revízií, ktoré musí sledovať. Plus k nej prikladám tabuľky, ak sú potrebné na vlastné kontroly pracoviska.

Cena základného balíčka:

Týchto 12 smerníc vypracovaných priamo vám na mieru bude štandardne  v ponuke za 540,- eur za balíček.

Pretože je to balík čerstvo zaradený do ponuky, ponúkam ho v zvýhodnenej cene zo zľavou až 35% za úžasných 350,-eur.

V cene balíčka je už zahrnuté poštovné aj balné. Nie som platcom DPH a preto sú uvedené ceny konečné bez navýšenia dane.

Termín a spôsob dodania:

Balíček dokumentácie Vám vypracujeme do jedného týždňa od obdržania objednávky. Balíček bude zasielaný v tlačenej forme, originál podpísaný a pekne uložený v šanóne a tiež vám bude zaslaná záloha smerníc na USB kľúči v PDF verzii na čítanie.

Objednávací formulár